קהילתי

קהילה – חברת אשחר פועלת במרחב הקהילתי העירוני והכפרי במתן ייעוץ לתהליכי שינוי, התחדשות והקמת תוכניות ושירותים חברתיים  חדשניים תוך ליווי, טיפוח, והכשרת פעילים ומנהיגות מקומית באמצעות תהליכים משתפים בתחומים הבאים

כלכלה וחברה

פיתוח ההון האנושי

התחדשות עירונית

פיתוח קהילתי ומנהיגות במרחב הכפרי והעירוני

גישור

תכנון אסטרטגי חברתי

שיתוף ציבור

קהילות במעבר ובמשבר